top of page
Annelie de Man.jpg

Welkom

Annelie de Man was niet alleen een briljant musicus, maar ook vooraanstaand docente die bij vele clavecinisten en componisten belangstelling voor hedendaagse literatuur voor het instrument stimuleerde.

 

Met deze stichting hopen we haar werk voort te zetten en nodigen u uit de aankomende Prix Annelie de Man te bezoeken.

Het Bestuur van de Stichting Annelie de Man

ANBI-status
De Annelie de Man Foundation heeft de  ANBI-status. Dit houdt in dat schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. De stichting zal de donaties aanwenden voor onder anderen de kosten het tweejaarlijks concours voor clavecinisten en componisten. Donaties worden zeer gewaardeerd. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL82INGB0006017200, t.n.v. Stichting Annelie de Man, onder vermelding van 'donatie'.

bottom of page